ക്ലാസ് 5 - പാഠം 6 ഇത്തിരി ശക്തി ഒത്തിരി ജോലി

*ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്ന ദൃഢദണ്ഡുകളാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ

*ജോലി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഉത്തോലകങ്ങളെ ലഘുയന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു 

*ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദു

ധാരം(Fulcrum)

*ഉത്തോലകത്തിൽ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന  ബലം - 

യത്നം(Effort)

*യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധം  

രോധം(Resistance)

*ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ യത്നത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി ക്രമീകരിച്ചു പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാം 

*ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ദിശാമാറ്റം വരുത്തി ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ കഴിയും 

*ചരിവുതലം ഒരുതരം ലഘുയന്ത്രമാണ്. മരപ്പണിക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പ് ചരിവുതലത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് 


ക്ലാസ് 5 - - പാഠം 7 അറിവിന്റെ ജാലകങ്ങൾ

*കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്ന ഭാഗം

റെറ്റിന

*റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത- 

യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതും

*വസ്തുവിന്റെ യാഥാർത്ഥവും നിവർന്നതുമായ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് 

തലച്ചോർ

*രണ്ടുകണ്ണും ഒരേ സമയം ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കാണാൻ കഴിയുന്നതിനെ ദ്വിനേത്രദർശനം ( Binocular vision ) എന്ന് പറയുന്നു 

*വസ്തുക്കളുടെ അകലവും സ്ഥാനവും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത്  

ദ്വിനേ ത്രദർശനം

*അന്ധരായ ആളുകൾ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളുത്ത വടി - 

വൈറ്റ് കെയിൻ

*പശയിൽ മുക്കിയ നൂലും മണലും ഉപയോഗിച്ച് സ്പര്ശിച്ചറിയാവുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ (അന്ധർക്കു വേണ്ടി )  

എമ്പോസിഡ് മാപ്പുകൾ 

*അന്ധർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാച്ച്  

ടാക്റ്റൈൽ വാച്ച് 

*അന്ധരായ ആളുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രെയിൽ ലിപി വികസിപ്പിച്ചത് . 

ലൂയിസ് ബ്രെയിൽ (French)

*രേ സമയം കണ്ണുകളെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവി - 

മരയോന്ത് 

*തല പിറകോട്ട് തിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവി - 

മൂങ്ങ

*നേരിയ പ്രകാശത്തെ പോലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി  മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലും കാഴ്ചയുള്ള ഒരു ജീവി - 

പൂച്ച

*ശബ്ദത്തെ ശേഖരിച്ചു ചെവിക്കുള്ളിലേക്കെത്തിക്കുന്ന ചെവിയുടെ ഭാഗം

 ചെവിക്കുട

*വായുവിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്നാൽ പ്രതലങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ജീവി 

പാമ്പ്

*നാവു ഉപയോഗിച്ച് ഗന്ധം അറിയുന്ന ജീവി ?  

പാമ്പ്

*ഘ്രാണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി - 

സ്രാവ്

*മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ - 

കണ്ണ് , ചെവി , മൂക്ക് , നാക്ക് , ത്വക്ക് 

*കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ട് - 

സ്നെല്ലൻചാർട്ട് 

*സ്നെല്ലൻചാർട്ട്  എത്ര മീറ്റർ അകലെ നിന്ന് വായിക്കണം - 

6 മീറ്റർ 


ക്ലാസ് 5 - പാഠം 8 അകറ്റിനിർത്താം രോഗങ്ങളെ

*സൂക്ഷ്മ ജീവികൾക്കുദാഹരണങ്ങൾ 

വൈറസ് , ഫങ്കസ് , ബാക്ടീരിയ 

*ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ 

പകർച്ചവ്യാധികൾ

*രോഗങ്ങളും പകരുന്ന രീതികളും

 വായുവിലൂടെ -- ജലദോഷം , ചിക്കൻപോക്സ് , മീസിൽസ് , ക്ഷയം

 വെള്ളം , ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ -- എലിപ്പനി , ടൈഫോയ്ഡ് , കോളറ , മഞ്ഞപ്പിത്തം

 ഈച്ച മുഖേന -- കോളറ , വയറിളക്കം

 കൊതുകു മുഖേന -- മന്ത് , മലമ്പനി

 സമ്പർക്കം മുഖേന -- ചെങ്കണ്ണ് , കുഷ്ഠം

*കൊതുകിന്റെ മുട്ടവിരിയാനെടുക്കുന്ന സമയം - 

8 ദിവസം

*ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് 

 കൊതുകു നിർമാർജ്ജനം 

*എണ്ണചോർച്ച മൂലമുള്ള കടൽ മലിനീകരണം തടയാനായി  ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ  

സൂപ്പർബഗ്ഗ് ബാക്ടീരിയകൾ

*സൂപ്പർബഗ്ഗ് ബാക്ടീരിയകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് - 

ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രബ ർത്തി