ക്ലാസ് 6 - പാഠം 7 മധ്യകാല ഇന്ത്യ - കലയും സാഹിത്യവും കൊണാർക്ക്  വിശ്വവിഖ്യാതമായ  സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന് അടിത്തറയിട്ട് വർഷം  ഏതാണ്  ? 

AD 1246  

പ്രശസ്ത ഒഡിയ സാഹിത്യകാരി പ്രതിഭാറായ്  രചിച്ച നോവൽ ഏതാണ്  ?

ശിലാപത്മം

തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ  കാഞ്ചീപുരം  അടിസ്ഥനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ രാജാക്കന്മാർ ആരായിരുന്നു ? 

പല്ലവന്മാർ 

പല്ലവന്മാരുടെ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരം ഏതായിരുന്നു ?

മഹാബലിപുരം

പല്ലവരാജാവായ നരസിംഹവർമന്റെ കാലത്തു നിർമിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ?

പഞ്ചരഥങ്ങൾ 

ഒറ്റക്കല്ലിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളായ  എല്ലോറ , അജന്താ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ? 

മഹാരാഷ്ട്ര

കാമാഖ്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു   എവിടെയാണ് ? 

ആസാം  

                                                                                                  
ചോളരാജാവായ രാജരാജൻ തഞ്ചാവൂരിൽ നിർമിച്ച ക്ഷേത്രം ഏതാണ് ?

ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്  എവിടെയാണ് ?  

മധ്യപ്രദേശ്      


                                                                                     

                                                                                                                 
സൽത്താനത്ത്‌ ഭരണകാലത്തു ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ വാസ്തുവിദ്യാശൈലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ? 

ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാശൈലി

ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാശൈലിയിൽ പണിതീർത്ത ആദ്യ നിർമ്മിതി  ഏതാണ് ?  

കുത്ത്‌ബ് മിനാർ 
കുത്ത്‌ബ് മിനാന്റെ  നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ?  

കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് 

കുത്തബ് മിനാന്റെ  നിർമ്മാണം  പൂർത്തീകരിച്ചത്  ആരാണ് ?  

ഇൽതുത് മിഷ് 

ഇൻഡോ - ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാശൈയിലുള്ള നിർമിതികൾ എന്തെല്ലാം ?

ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടിരം (ഡൽഹി ) , താജ്മഹൽ ( ആഗ്ര ) 

ചെങ്കോട്ട ( ഡൽഹി ) , ജുമാമസ്ജിദ് ( ഡൽഹി ) , ഗോൽഗുംബസ് (ബിജാപ്പൂർ) 

ചാർമിനാർ (ഹൈദരാബാദ്)


താജ്മഹലിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തല്ലാം ?                                                                       

മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ  ഷാജഹാൻ പത്‌നീ  മുംതാസ് മഹലിന്റെ ഓർമ്മക്കായി താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് 

താജ്മഹലിന്റെ  നിർമാണത്തിന് വെള്ള മാർബിളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് 

താജ്മഹലിന്റെ  നിർമ്മാണത്തിന് മാതൃകയാക്കപ്പെട്ട  നിർമ്മിതി ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരമാണ്


വിജയനഗര രാജാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ച പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

വിട്ടലസ്വാമി ക്ഷേത്രം , ഹസാരരാമ ക്ഷേത്രം


പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ  പോർച്ചുഗീസുകാർ  ഇന്ത്യയിൽ  പരിചയപ്പെടുത്തിയ പുതിയ വാസ്തുവിദ്യാശൈലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ?

ഗോഥിക് ശൈലി  (കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങളും കമാനങ്ങളും) 

ഗോഥിക് ശൈലിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം 

കൊച്ചിയിലെ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിയും , ഗോവയിലെ  ബോംജീസസ് പള്ളി 


ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കർണാട്ടിക് സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ? 

പുരന്ദരദാസൻ 

സൽത്താനത്ത് - മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ  സ്വധിനാഫലമായി   രൂപം കൊണ്ട സംഗീത ശൈലി ഏതാണ് ?

ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം

സൽത്താനത്ത് - മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള  ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞർ ആരെല്ലാം ?

അമീർ ഖുസ്രു , താൻസൺ 

സൽത്താനത്ത് - മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖവാലി എന്ന സംഗീത രൂപത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത്  ആരാണ്  ?

അമീർ ഖുസ്ര

സൽത്താനത്ത് - മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

തബല , സിതാർ

സൂഫിവര്യൻമാർ താമസിച്ച ഖാൻകകളിൽ രൂപപ്പെട്ട ഉർദുഭാഷയിലുള്ള സംഗീത രൂപം ഏതാണ് ? 

ഖവ്വാലി 

മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ  അക്കാലത്തെ  സാഹിത്യപുരോഗതിയിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു വഹിച്ച   പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ  ഏതെല്ലാം  ?

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം  സുഫി പ്രസ്ഥാനം

ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വരവ് മൂലം വികാസം പ്രാപിച്ച ഭാഷകൾ ഏതെല്ലാം ?

മലയാളം , തെലുങ്ക്‌ , കന്നഡ , ഹിന്ദി , മറാത്തി , ബംഗാളി , ഗുജറാത്തി 

ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി  ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ  രൂപംകൊണ്ട  പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ?

ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം

ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ? 

നായനാർമാർ ( ശിവഭക്തർ) , ആഴ്വാർമാർ (വിഷ്ണു ഭക്തർ) 

ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന  പ്രചാരകർ  ആരെല്ലാം ? 

ഗുരുനാനാക്ക് , കബീർദാസ് , തുളസിദാസ് , സൂർദാസ് , തുക്കാറാം , മീരാഭായ് , ചൈതന്യ 

ആഡംബര ജീവിതത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ വിഭാഗം  ഏതാണ് ?

സൂഫി പ്രസ്ഥാനം 

സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകർ ആരെല്ലാം ?

ചിസ്തി ,ഖ്വാജാ മൊയ്ദീൻ , നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ 

പ്രധാന പ്രാദേശികഭാഷാകളും കൃതികളും താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കു 

 

ഉറുദു ഭാഷയുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ്    ?

സൂഫി പ്രസ്ഥാനം 

മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ  പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേയ്ക്കുള്ള തർജ്ജമക്കായി പ്രത്യേക വകുപ്പ് നിലനിന്നിരുന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ?

അക്ബർ 

ഉപനിഷത്തുക്കളും , അഥർവ്വവേദവും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത്  ആരാണ് ? 

ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകൻ ദാരാഷ്ട്രക്കോ